I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformationen, arbejdsetikken og konkurrencestaten

  • Dato: 21-03-2017 - 21-03-2017
  • Tidspunkt: 17:00 - 18:45
  • Arrangør: Aalborg Folkeuniversitet
  • Sted: Aalborg Universitet, plan 1, lokale 223
    Strandvejen 12-149000 Aalborg
  • Kontaktperson: Nina Skovgaard Brandtoft
  • E-mail: nsb@fuaalborg.dk

Reformationen introducerede den forståelse af individet og at arbejdet, som kan genfindes den dag i dag i Danmarks Grundlov og i vigtige dele af vor velfærdslovgivning. Forelæsningen giver et rids over den lange historie og argumenterer for, hvordan nutidens forestillinger om individ og fællesskab, selvforsørgelse og offentlig forsørgelse ligesom mellem velfærdsstat og konkurrencestat kan føres tilbage til, da den Augburgske Konfession blev lagt til grund for Kirkeforordningen 1537/39 og senere megen lovgivning under enevælden.

Forelæser: Ove Kaj Pedersen, professor i komparativ politisk økonomi, CBS

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Reformationen, arbejdsetikken og konkurrencestaten