I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Reformation, modreformation og sekularisering

  • Dato: 15-03-2017 - 15-03-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:30
  • Arrangør: Folkeuniversitetet i Ry, Den teologiske aftenhøjskole i Tulstrup
  • Sted: Tulstrup Præstegård
    Præstebakken 118680 Ry
  • Kontaktperson: Flemming Simonsen
  • E-mail: flemming@javngyde.dk

Reformationen forandrede politiske forestillinger og kulturelle normer i Europa. Vi ser på sammenhængen mellem religion og politik ved at konfrontere tanker og forestillingsverden hos tænkere som Martin Luther, Erasmus af Rotterdam, Thomas More, Machiavelli, Calvin og Montaigne. Det hævdes ofte i forbindelse med debatten om Europa og de fremmede, at Europas sekulære kultur har Reformationen som forudsætning. Så simpelt er det ikke, men de konfessionelle konflikter betød, at en række traditionelle religiøse, moralske og politiske forestillinger måtte gentænkes. Vejen til moderniteten begyndte at tegne sig. Forelæsningen bygger på den nye bog ’Nye horisonter. Europas kulturhistorie i renæssancen’ (Gad, oktober 2016).

Forelæser: Steffen Heiberg, mag.art. i historie, forfatter og tidligere forskningschef, Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Reformation, modreformation og sekularisering