I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste

I løbet af 2017 – med kulmination på reformationsdagen 31. oktober - afholdes over hele landet hundredvis af arrangementer med fokus på Luther, reformationens begyndelse og dens meget betydelige virkningshistorie indtil i dag.

Ved afslutningen af jubilæumsåret er det tid til at se fremad og forholde os til kirkens behov for stadig fornyelse: Hvad skal vi være opmærksomme på i årene, vi bevæger og ind i? Dette spørgsmål vil seminaret forholde sig til teologisk og økumenisk med deltagelse af bidragydere med katolsk, luthersk og anden protestantisk baggrund. Hvordan forholder forskellige kirketraditioner sig til denne fælles fremtid?

Seminaret afsluttes med jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue kirke, der således kommer til at være en økumenisk hovedmarkering til afslutning af jubilæumsåret.

Alle er velkomne til hele eller dele af seminardagene og til gudstjenesten.

Indbydere:
Folkekikens biskopper
Den katolske biskop
Danske Kirkers Råd
i samarbejde med Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet

Program

Fredag 1. december
Teologisk eftermiddagsseminar
Sted: Teologisk Fakultet, Njalsgade 10, Amager (Metrostation: Islands Brygge) 

Revolutionen, der blev til en 500-årig bevægelse

Er reformationen adskillende eller samlende princip? Reformation som teologisk udfordring i dag.

Det begyndte med 95 teser med revolutionær kritik af kirkeligt misbrug. Reformationen blev så til en langstrakt bevægelse, der kirkeligt, kulturelt og socialt kom til at påvirke udviklingen af et nyt Europa og som 500 år senere har sat dybe spor både kirkeligt og samfundsmæssigt. Er bevægelsen historie eller har den stadig tiden foran sig? Med hvad og hvordan?

13:15 Velkommen og introduktion til temaet – N. H. Gregersen

13:30 Paneloplæg med
Katolske kirke: Biskop Czeslaw Kozon
Folkekirken: Biskop Peter Skov-Jakobsen
Pinsekirken: Præst, ph.d. Tonny Jacobsen
Salmedigter og forfatter Iben Krogsdal

14:45 Kaffepause

15:15 Debat

16:30 Opsummering og afslutning

Lørdag 2. december – Teologisk dagseminar
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123 København K.
Foregår på engelsk.

Reformation som bevægelse – hvilke veje skal vi gå?

Reformation er en bevægelse. Både den katolske og protestantiske kirke har siden reformationen været under stærk forandring og er nu dele af en global kristenhed, der udvikler sig på overraskende nye måder. Vi er anno 2017 midt i denne bevægelse? Hvad ligger foran – adskilt og sammen?

10:00 Kaffe og rundstykker

10:15 Velkommen – introduktion til dagen v/Karsten Nissen

10:30 Fælles markering af reformationen: et romersk-katolsk perspektiv på fremtidens økumeni ved Kardinal Gerhard Müller
1. spørgsmål: Biskop Marianne Christiansen 

11:30 Den reformatoriske gnist. Adskiller Luther? Forener Paulus? – At tænke økumenisk om reformationen. Ved Prof. Gerd Theissen
1.spørgsmål: Professor Dorthe Jørgensen        

12:30 Frokost   

13:30 Reformationen og den generøse ortodoksi. Ved Prof. Niels Henrik Gregersen
1. spørgsmål: Jacob Egeris Thorsen, PhD, Postdoc 

14:30 Kaffe

15:00 Spørgsmål – samtale - debat

15:45 Opsamling og perspektiv

16:00 Slut

Søndag, 3. december – Økumenisk jubilæumsgudstjeneste
Københavns Domkirke, Nørregade 8, København K, kl. 14.00

Medvirkende
Musik: Drengekoret
Celebranter og prædikanter: Czeslaw Kozon og Peter Skov-Jakobsen    

Praktiske oplysninger
Deltagelse er gratis.
Der vil være simultantolkning til dansk.

Tilmelding sker til Folkekirkens mellemkirkelige Råd på reformation@interchurch.dk – Tlf. 3311 4488 – senest 25. november med angivelse af om man deltager i seminarerne både både fredag og lørdag. Deltagelse i gudstjenesten kræver ikke tilmelding.

Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjenesteFotograf: Ib Rasmussen/Wikimedia Commons