I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Nadverritualet og skriftemålet

  • Dato: 02-05-2017 - 02-05-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Roskilde Folkeuniversitet
  • Sted: Roskilde Bibliotek
    Dronning Margrethes Vej 144000 Roskilde
  • Kontaktperson: Hans Michelsen
  • E-mail: hansmi@roskilde.dk

Noget af det, der blev diskuteret allermest intenst i de bevægede reformationsår var den rette forståelse af nadveren – "alterets sakramente". Det var i høj grad forskelle i nadveropfattelsen, som kom til at sætte skel mellem katolikker, lutheranere og reformerte. Reguleringen af sakramentet blev derfor vigtig for den nye lutherske kirke. Nadveren blev et af de områder, hvor de lutherske præster lettest kunne komme galt af sted – eksempelvis var det afskedigelsesgrund, hvis vinen blev uddelt før brødet. Mange forskellige former for "misbrug" skulle også påtales: Lige fra sognefolk, der brugte det indviede brød som middel mod sygdom, til "forhærdede syndere", der nægtede at gå regelmæssigt til alters, sådan som alle kristne nu havde pligt til. Forelæsningen ser på nadverritualet som et konkret eksempel på reformationen som en langstrakt og ofte konfliktfyldt proces. Forelæsningen ledsages af mange billeder og konkrete fortællinger fra hverdagen i det efterreformatoriske Danmark.

Forelæser: Charlotte Appel, lektor i historie, Aarhus Universitet

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Nadverritualet og skriftemålet