I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

MISSION: global reformation

  • Dato: 02-08-2017 - 30-06-2018
  • Arrangør: Daniel Henschen
  • Sted: Vi kommer ud til jer
    Vi kommer ud til jerVi kommer ud til jer Vi kommer ud til jer
  • Kontaktperson: Daniel Henschen
  • E-mail: danielhenschen@gmail.com

Danske missionærer grundlagt kirker, skoler og hospitaler i Indien, Kina, Syrien, Nigeria og mange andre steder. 

Hør den oversete historie om de kristne missionærer, og se de gribende og provokerende billeder fra missionsmarken, som missionærerne tog mellem 1860–1970: billeder af et kulturmøde i en verden der ikke findes mere. 

Foredraget om reformationens og folkekirkens globale arv varer 1½ time og koster 4000 kr. Vi tilpasser gerne arrangementet efter de temaer, som har særlig interesse for jer – for eksempel missionærer fra jeres lokalområde eller missioner i specifikke egne af verden.

Om foredragsholderne:

Antropologen Johanne Ihle arbejder med missionens fotografiske kulturarv og var kurator på den første offentlige udstilling af fotos fra missionsorganisationernes arkiver (Rundetårn 2016). 

Historikeren Daniel Henschen har skrevet ph.d.-afhandling om den danske missionsbevægelse og i de sidste ti år forsket, skrevet og medvirket i interviews om forskellige dele af dansk missionshistorie.

Bestil eller hør mere på missionshistorie@missionshistorie.dk eller 29 24 45 52

Fotograf: Danmissions Fotoarkiv