I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Martin Luther - til kamp med ordet

  • Dato: 02-11-2017 - 02-11-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Jorløse menighedsråd
  • Sted: Jorløse Kirke
    Jorløse Byvej 334470 Svebølle
  • Kontaktperson: Peter Michaelsen
  • E-mail: pmi@km.dk

I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg har skuespilleren Caspar Koch udarbejdet en ny kirkefortælling. Tidligere har han lavet en række dramatiske kirkefortællinger om bl.a. apostlene Peter og Paulus og om store skæbner fra det 20. århundrede som digterpræsten Kaj Munk.

Martin Luthers teser var ikke et opgør med paven, de var tænkt som en hjælp og en vejledning, men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man enten var for eller imod.

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer. Det der hele tiden holdt ham på sporet var evangeliet – og ikke menneskers udlægninger. Troen – og ikke vores forsøg på at virke fromme.