I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Lys- og videoinstallation på Bispetorv

  • Dato: 31-10-2017 - 31-10-2017
  • Tidspunkt: 16:30 - 22:30
  • Arrangør: Folkeuniversitet i Aarhus og Atelier Hotel Pro Forma
  • Sted: Bispetorvet
    Bispetorv8000 Aarhus C
  • Kontaktperson: Anne Engedal
  • E-mail: aen@fuau.dk

Overordnet set skete der med Reformationen en forenkling og en ‘oprydning’ i de værdier og symboler, der var knyttet til den katolske kirke. I den protestantiske kirke blev modersmålet taget i brug i gudstjenesten, helgenbilleder blev destrueret, afladspraksis og paven som guds stedfortræder blev forkastet og kalkmalerier overmalet. Individet skulle nu have direkte forbindelse til Gud.

Denne forandring markeres d. 31. oktober 2017 ved en omfattende lys- og videoinstallation af Atelier Hotel Pro Forma på og ved Bispetorv i Aarhus. En visuel markering af 500-året for reformationen, der er forankret i et nutidigt, teknologisk formsprog. Al gadebelysning på Bispetorvet slukkes og skaber rum for en magisk aften. I installationen indgår teser for fremtiden formuleret af forskere, eksperter, kunstnere og borgere.

Åbningen og lukningen af installationen markeres på spektakulær vis kl. 16.40 og kl. 22.10.

Yderligere information: OBS: Arrangementet er gratis - bare mød op!