I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Luther updated - Reformation af Reformationen

  • Dato: 19-04-2017 - 19-04-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Sydvestjysk Folkeuniversitet, Sædden Sogns Menighedsråd
  • Sted: SDU
    Niels Bohrs Vej 96700 Esbjerg
  • Kontaktperson: Bent Iversen
  • E-mail: biversen@sdu.dk

Luther ville sætte kirken og det enkelte menneske fri fra den romersk-katolske kirkes spændetrøje. Det førte til reformationen. Efter 500 år er den lutherske kirke selv blevet en spændetrøje. Derfor er der brug for en ny reformation, der sætter kirken og det enkelte menneske fri til at leve i den moderne verden. Den lutherske teologi og kirke bør reformeres på følgende punkter: 1) Bibelen er ikke den eneste kilde til kundskab om Gud. Moderne menneskers religiøse erfaringer skal tages alvorligt. 2) Gud udvælger ikke nogle til frelse og andre til fortabelse. Gud frelser alle. Og 3) Den lutherske teologi og kirkes manglende kritik af magthaverne har bidraget til katastrofer, fx Nazi-tiden og apartheid i Sydafrika. Kirken skal sættes fri af de verdslige myndigheder, så den kan være samfundskritisk.

Forelæser: Anders-Christian Jacobsen, professor i teologi, Aarhus Universitet

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Luther updated - Reformation af Reformationen