I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Luther - til kamp med ordet

  • Dato: 24-10-2017 - 24-10-2017
  • Tidspunkt: 20:00 - 21:30
  • Arrangør: Sydhavn Sogn
  • Sted: Frederiksholm kirke
    Louis Pios gade 82450 København SV
  • Kontaktperson: Sara Lærke Jensen
  • E-mail: slj@km.dk

I anledning af 500-året for, at Martin Luther skrev sine berømte teser i Wittenberg, har skuespilleren Caspar Koch skabt denne nye kirkefortælling, som i en blanding af historiefortælling og monolog kredser om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Martin Luthers teser var ikke ment som et opgør med den mægtige pavemagt i Rom. De var tænkt som en hjælp og en vejledning, men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man enten var for eller imod.

Caspar Koch er uddannet skuespiller og har i 25 år også været lektor i kommunikation. Han tidligere levendegjort beretninger om skikkelser som apostlen Peter, digterpræsten Kaj Munk og den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer.

Der er fri entré til arrangementet, og der vil være en billig bar med vin, øl og vand.

Fotograf: PR-foto