I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Luther og troen (ll) Luther og maleren Cranach (ll)

  • Dato: 05-10-2017 - 05-10-2017
  • Tidspunkt: 09:00 - 12:00
  • Arrangør: Niels Vincens Grunnet og Bruno Rasmussen
  • Sted: Nærum Kirke
    Kirkeåsen 102850 Nærum
  • Kontaktperson: Bruno Rasmussen
  • E-mail: brra@km.dk

KL. 9.30 Foredrag v/ sognepræst Niels Vincens Grunnet.
Luthers syn på forkyndelsen og prædiken. Vi kommer ind på Luthers vigtige opdagelse af, at mennesket retfærdiggøres ved tro og ikke af gerninger, og her ser vi også nærmere på Luthers syn på synden. Hvis tiden tillader det, vil vi se på, hvordan Luthers tanker også kom til at præge Søren Kierkegaard og Grundtvig, og hvad vi kan "bruge" Luther til i dag. 

Kl. 11.00 Foredrag v/ sognepræst Bruno Rasmussen.
Luther og maleren Lucas Cranach var venner. De boede begge i Wittenberg på samme tid og var faddere til hinandens børn. Cranach har malet flere portrætter af Luther og har også stået bag propagandatryk og andre motiver, der fik stor betydning for reformationens udbredelse. 

Kl. 9.00 er der morgensang, kaffe med brød og derefter går programmet i gang. Det er gratis at være med, men af hensyn til traktement og planlægning, skal man tilmelde sig kirkens kontor senest mandag den 2. oktober. E-mail til: angr@km.dk Arrangementet slutter kl. 12.00