I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Lagde Luther kimen til individualismen?

  • Dato: 22-03-2017 - 22-03-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Grundtvigs Kirke
  • Sted: Grundtvigs Kirke
    På Bjerget 14B2400 København NV
  • Kontaktperson: Ulrike von Rosen
  • E-mail: uvro@km.dk

Luther hævdede det enkelte menneskes direkte forhold til Gud. ”Enhver, der er krøbet ud af dåben, er præst”, sagde han.

Nogle forskere mener, at Luther lægger grunden til den moderne individualisme, hvor vi hylder det suveræne selv og den enkeltes frie valg.

Men stammer det ikke fra en humanistisk tænkning før Luther? Luther mener jo ikke, at mennesket har en fri vilje. Tværtimod er vi spaltet mellem Gud og Djævelen.

I virkeligheden er Kierkegaard og moderne psykoanalyse tættere på Luthers tanker om personligheden. Det diskuterer vi denne gang.

Vi læser bogen ”Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og individet” af Christian Hjortkjær i forlaget Eksistensens lille debatserie.

Palle Kongsgaard, præst i Grundtvigs Kirke, er vært ved arrangementet.

I Det teologiske Værksted er der mulighed for at dele viden og kritisk fordybe sig i religiøse og eksistentielle spørgsmål. I reformationsåret diskuterer vi Luthers betydning for det moderne samfund. Det er gratis at deltage, og der kræves ingen specielle forudsætninger eller tilmelding.

Yderligere information: www.grundtvigskirke.dk