I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Kvinderne og Luther

  • Dato: 15-11-2017 - 15-11-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 22:00
  • Arrangør: Messiaskirken
  • Sted: Messiaskirkens Menighedshus
    Hartmannsvej 462920 Charlottenlund
  • Kontaktperson: Sognepræst Mette Born Djurhuus
  • E-mail: mette@born-djurhuus.dk

Katharina von Bora, Argula von Grumbach, Katarina Schütz Zell, Elisabeth von Brandenburg, og Elisabeth von Braunschweig. Hver på deres forskellige måder fik de indflydelse på Reformationen - og på Luther. Den første ved som ligeværdig partner at gifte sig med ham og etablere en livsorganisation, der reformerede synet på præsteægteskab. Den anden ved at udsende storsælgende og velfunderede teologiske flyveblade, der udfordrede den akademiske elite. Den tredje ved at kalde sig kirkemoder og udgive bøger og prædikener. Den fjerde og femte ved som fremtrædende fyrstinder at sætte liv, lemmer og ægteskaber på spil for Reformationens sag – og i perioder bosætte sig i Luthers hjem.

Reformationen var absolut ikke kvindevenlig, alligevel gik et stort antal veluddannede kvinder varmt ind for den pga. dens teologiske begrundelse: kristenmenneskets frihed. Nogle flygtede fra klostrene og lige ind i ægteskabet, men alle skulle kæmpe hårdt for at få deres meninger igennem.