I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Kristendom og politik - Luthers syn på den kristnes liv i verden

  • Dato: 16-05-2017 - 16-05-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 22:00
  • Arrangør: Hellerup Kirke
  • Sted: Hellerup Kirkes Sognegård
    Margrethevej 7 B2900 Hellerup
  • Kontaktperson: Provst Peter Birch
  • E-mail: pbp@km.dk

Kan man argumentere med kristendommen i politiske spørgsmål eller er tro en privatsag? Kan staten opføre sig ukristeligt? Har kristne mennesker et ansvar for samfundet som kristne?

Den lutherske reformation har afgørende præget vores opfattelse af forholdet mellem kristendom og politik – der skal skelnes skarpt mellem de to. Men de skal ikke adskilles.

Hvordan det hænger sammen, kan man læse om i Luthers skrift ’Om verdslig øvrighed’ (1523), der er nyoversat af Svend Andersen (Aarhus Universitetsforlag 2006).

Aftenen byder på oplæg fra prof. dr. theol. Svend Andersen og tidl. minister og mangeårigt medlem af Folketinget, Birthe Rønn Hornbech. Ud fra oplæggene vil de i samtale indkredse Luthers anliggende og give bud på dets fortsatte aktualitet i dag.