I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Koncert i Aars kirke

  • Dato: 18-06-2017 - 18-06-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:00
  • Arrangør: Aars Menighedsråd
  • Sted: Aars kirke
    Kirkeplads 69600 Aars
  • Kontaktperson: Jan Mygind
  • E-mail: organist@aarskirke.dk

Aars kirkes koncertkor vil denne aften i ord og toner føre publikum gennem to musikalske mesterværker, som begge har dybe rødder i reformationen. Heinrich Schütz komponerede i 1635 begravelsesværket Musikalische Exequien op.7 på bestilling af hertug af Gera, Greiz og Lobenstein, Heinrich Reuss. Hertugen havde selv udvalgt teksterne fra Bibelen og vers af Martin Luther og bedt Schütz om at sætte ordene i toner. Johan Sebastian Bach komponerede i 1723 sin berømte motet Jesus, meine Freude BWV 227. Den musikalske byggesten for dette skønne korværk er salmemelodien, vi på dansk kender som Gud skal alting mage.