I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Kom til gudstjeneste i 1539

  • Dato: 15-03-2017 - 15-03-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:30
  • Arrangør: Ledøje-Smørum Pastorat
  • Sted: Ledøje Kirke
    Kirkevej 6, Ledøje2765 Smørum
  • Kontaktperson: Brian K. Schønberg
  • E-mail: brks@km.dk

I 1517 slog Luther 95 teser op på Kirkedøren i Wittenberg. Teserne var tænkt som grundlag for en diskussion om den romersk-katolske kirkes praksis. Men i stedet blev teserne begyndelsen på reformationen der spredte sig over hele Nordeuropa – også Danmark der i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev statskirke. Reformationen medførte blandt andet at man ændrede den katolske gudstjeneste – i Danmark fik vi i 1539 således vores første højmesseordning. Siden er den blevet ændret flere gange.

Selvom gudstjenesten af 1539 er længere, har flere salmer, længere prædiken og ikke mindst at menigheden er delt op i en kvinde og herreside i kirkerummet og spiller en større rolle i forhold til salmesang, så vil man kunne genkende strukturen fra vore dages gudstjeneste.

Gudstjenesten i Ledøje Kirke den 15. marts er baseret på denne første højmesseordning, og giver kirkegængerne en unik mulighed for, at opleve en gudstjeneste, som den har set ud i Danmark kort tid efter reformationen.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe samt kage og konfekt fra Luthers tid.