I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Hvorfor taler vi dansk?

  • Dato: 28-10-2017 - 28-10-2017
  • Tidspunkt: 10:15 - 12:00
  • Arrangør: Randers Folkeuniversitet, Randers Bibliotek, Randers Amts Historiske Samfund, Kristrup Højskoleforening, Vorup Højskoleforening, Sct. Clemens Højskoleforening
  • Sted: VIA University College
    Auditoriet, Jens Otto Krags Plads 38900 Randers C
  • Kontaktperson: Peter Staugaard
  • E-mail: pstaugaard@gmail.com

Mange af os opfatter det danske sprog som en del af vores identitet og en forudsætning for nationens sammenhængskraft. Sådan var det ikke for 500 år siden. Dengang dominerede latin i kirken og i den lærde verden. Resten af riget talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. I foredraget "Hvorfor taler vi dansk?" viser Marita Akhøj Nielsen, hvordan Martin Luthers 95 teser har æren af eller skylden for, at vi taler dansk i Danmark. "Hvorfor taler vi dansk?" er en del af Eksistensens bogserie om reformationen og dens virkningshistorie på dansk kultur. Bogserien udgives i anledning af 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens afladshandel.

Forelæser: Marita Akhøj Nielsen, ledende redaktør, dr.phil., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Hvorfor taler vi dansk?