I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Hvad har Luthers kamp for nådig Gud med demokrati og velfærd at gøre?

  • Dato: 31-10-2017 - 31-10-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:15
  • Arrangør: Folkeuniversitetet i Billund, Grene Sogns Menighedsråd, Billund Bibliotekerne og Borgerservice
  • Sted: Billund Kirke, Å-fløjen
    Hans Jensens Vej 47190 Billund
  • Kontaktperson: Søren Bork-Pedersen
  • E-mail: sbork@svenet.dk

Luthers klosterkamp handlede om, hvordan han ved indre bodsøvelser kunne befri sig selv for angsten for den ubønhørligt dømmende Gud. Men det var hans skarpsindige og systematiske søgen i de bibelske tekster der satte ham på sporet af ’den nådige Gud’ og dermed menneskets frihed fra at skulle frelse sig selv. Til gengæld var der ikke mere en kirkeinstitution, der kunne agere mellemmand mellem Gud og menneske og gå i forbøn for den enkelte på dommens dag. Følgen er det almindelige præstedømme, hvor enhver der er "krøbet gennem dåben" er præst og selv må stå til ansvar over for Gud.

Forelæser: Elisabeth Dons Christensen, cand.theol., tidligere biskop i Ribe

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Hvad har Luthers kamp for nådig Gud med demokrati og velfærd at gøre?