I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Hans Tausen: Den ivrige reformator - foredrag v/Rasmus H.C. Dreyer

  • Dato: 14-11-2017
  • Tidspunkt: 14:00
  • Arrangør: Sognepræst Diana E. Rasmussen
  • Sted: Konfirmandstuen, Øster Nykirke Præstegård
    Springbankevej 10, Kollemorten7323 Give
  • Kontaktperson: Inge Hermann
  • E-mail: mail@ingehermann.dk

Hans Tausen var munk. Han læste i Wittenberg, og han reformerede både Viborg og København i 1520'erne. Faktisk ville han og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå endnu længere end Martin Luther, reformationens store hovedperson.

Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst ved Roskilde Domkirke og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Han har i flere år arbejdet ved Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet med netop Hans Tausen, udgivet videnskabelige artikler og arbejder nu på en afhandling om Hans Tausen, - om hvordan vi i Danmark har læst ham, æret ham og fundet på gode historier om ham gennem 450 år.