I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Hånd med ånd

  • Dato: 14-10-2017 - 14-10-2017
  • Tidspunkt: 10:00 - 15:00
  • Arrangør: Folke mødet
  • Sted: Ribe Jernindustri
    Saltgade 116760 Ribe
  • Kontaktperson: Sara M. Jensen
  • E-mail: smj@km.dk

Deltag i dette seminar, hvis du på den ene eller anden måde er optaget af unges uddannelsesvalg og fremtiden for danske virksomheder. Seminaret indledes med et oplæg ved antropolog, dr. phil. Anne Knudsen under overskriften ”Viljen ser Vorherre på”.

”I Danmark i dag”, siger Anne Knudsen, ”er det vigtigere at ville end at kunne. Vi mangler respekt for de færdigheder, man kun kan opnå ved stadig øvelse; vi foragter det tavse håndværk. Praksis er uden betydning, blot troen på tingen er til stede; en parodi på det lutheranske opgør med gerningsretfærdigheden”. Efter Anne Knudsens oplæg er der mulighed for at deltage i en af følgende fire workshops:

• Håndværk som forudsætning for innovation.

• Kvalitet som forudsætning for arbejdsglæde.

• Håndværk som dannelse: Glæden ved at kunne noget og ad den vej få ejerskab til sit liv.

• Den moderne rædsel: Angsten for at vælge.

Efter en let frokost, som Ribe Jernindustri er vært for, slutter arrangementet med en opsamling fra arbejdet i de omtalte workshops efterfulgt af en paneldebat med Anne Knudsen som ordstyrer.

Yderligere information: Seminar