I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Foredrag om Matthæuspassionen

  • Dato: 21-03-2017 - 21-03-2017
  • Tidspunkt: 19:30
  • Arrangør: Frederikssund Provsti
  • Sted: Stenløse Sognegård
    Engholmvej 63660 Stenløse
  • Kontaktperson: David Anderson
  • E-mail: kontakt@folimedia.dk

Martin Luther var et begavet menneske – også musikalsk. Noderne gør teksten levende, siger han et sted. Med det mener han, at evangeliets ord gennem musikken kan løftes til en højere erkendelse.

I tiden efter Luther opstår den lutherske orto- doksi og pietismen. Midt mellem disse to bevæ- gelser står komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) - et overmåde produktivt menneske både på hjemmefronten (20 børn med to hu- struer) og i sit virke som organist og kantor. Han skrev blandt meget andet en ny kantate hver uge gennem fem år.

Bach stod solidt funderet i lutherdommen og forsynede samvittighedsfuldt hvert værk med bogstaverne ”S.d.g.” (soli dei gratia, alene til guds ære). I musikkulturen er Luthers kristen- domsforståelse næppe blevet formidlet så rent og klart som gennem Bachs værker. Skønt han selv ville have vægret sig ved det, kaldes han af samme grund ofte for den femte evangelist.

Sognepræst Kenneth S. Knigge har et indgående kendskab til Bachs musik. Han vil præsentere et af Bachs, ja et af musikhistoriens hovedværker, nemlig Matthæuspassion.