I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Evangelii lyse dag - Reformationen i Europa og Danmark

  • Dato: 21-09-2017 - 21-09-2017
  • Tidspunkt: 19:00 - 21:00
  • Arrangør: Syddjurs Folkeuniversitet
  • Sted: Aktivitetshuset
    Nørre Allé 48400 Ebeltoft
  • Kontaktperson: Birthe Damgård Nielsen
  • E-mail: info@syddjurs-folkeuniversitet.dk

Med den europæiske renæssance og de store opdagelser kom der pres på den pavelige autoritet – ikke at Vorherre skulle detroniseres, men tænksomme mennesker satte spørgsmålstegn ved moderkirkens udlægninger. Var disse nu i overensstemmelse med Skriften? En af dem var Luther, der mente, at mennesket ikke kan gøre sig selv fortjent til Guds nåde – denne er en ufortjent gave. Det satte afladshandelen under pres. Efter Rigsdagen i Worms 1521 tog begivenhederne fart og det, som begyndte som et teologisk opgør, blev samfundsomvæltende. I Danmark gennemførte Christian 3. reformationen i 1536. Kongen blev kirkens overhoved, kirkegodset inddraget, og der blev indsat nye biskopper. Den, som stod for hele arrangementet i København, var Johann Bugenhagen fra universitetet i Wittenberg. Danmark var nu luthersk-evangelisk og i nøje kontakt med Wittenberg. Peter Palladius, biskop over Sjælland, kunne med tilfredshed sige: "… tænke på den store vildfarelse, vi har været udi under paver og munke og love og takke Gud, som har udfriet os deraf, så at vi nu ved bedre udi denne klare og evangelii lyse dag."

Forelæser: Ebbe Juul-Heider, cand.mag., lektor i historie og oberstløjtnant

Arrangementet er gratis. Bare mød op!

Evangelii lyse dag - Reformationen i Europa og Danmark