I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Det æstetiske spor i reformationen

  • Dato: 14-10-2017 - 14-10-2017
  • Tidspunkt: 13:00 - 15:00
  • Arrangør: Folke mødet
  • Sted: Ribe Stift, Landemodesalen
    Korsbødregade 76760 Ribe
  • Kontaktperson: Sara M. Jensen
  • E-mail: smj@km.dk

Kirsten Elisabeth Christensen: Hvordan så reformationens nye tanker ud? Spørgsmålet kan belyses gennem Lucas Cranach den Ældres billeder. Som nær ven af Luther og hofmaler i Wittenberg var Cranach nemlig selv midt i omvæltningerne.

Bente Bramming: Den reformatoriske ånd ses i den kristne kunst frem til i dag. Hvordan lykkes det skiftende kunstnere på engang at tale til det kristne fællesskab og imod tidsånden - og med Kristus som omdrejningspunkt?

Ingrid Lisby Schmidt: Skriften i bogen og skriften på væggen. Om broderede bibelske skriftsteder og folkelige bibelbilleder. Hvordan kom vækkelsernes fromhedstradition til udtryk i bibelske billeder?

Yderligere information: Debat