I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Den danske kirkebygning gennem tiderne

  • Dato: 21-09-2017 - 21-09-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:30
  • Arrangør: Frilandsmuseet Hjerl Hede
  • Sted: Frilandsmuseet Hjerl Hede
    Hjerlhedevej 147830 Vinderup
  • Kontaktperson: Klaus Højbjerg
  • E-mail: kh@hjerlhede.dk

Fra de første endnu bevarede stenkirker opførtes i Danmark i sidste halvdel af 1000-tallet og til i dag, er der sket meget mht. teologi, liturgi, teknologi og æstetik; men fundamentalt bruges kirkerne til det samme i dag som for 1000 år siden, nemlig til gudstjenester, der stadig består af to dele: Ordets forkyndelse og nadver. I dette foredrag vil vi se på hovedtrækkene i den danske sognekirkes udvikling, og afslutningsvis præsenteres et par af de allernyeste kunstneriske bidrag hertil.

Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet

Hans Jørgen Frederiksen

 

 

Fotograf: Hjerl Hede