I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Debat om det myndige individ og menneskets frie vilje mellem forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank og professor Hans-Jørgen Schanz.

  • Dato: 12-10-2017 - 12-10-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:30
  • Arrangør: Folke mødet
  • Sted: Ribe katedralskole, fællessalen
    Pugaardsgade 226760 Ribe
  • Kontaktperson: Sara M. Jensen
  • E-mail: smj@km.dk

Med udgangspunkt i hhv. naturvidenskaben og idéhistorien vil Lone Frank og Hans-Jørgen Schanz præsentere os for deres syn på menneskets mulighed for at gøre sig fri eller myndig i det senmoderne samfund. Her efter vil de indgå i en debat, der kredser om: Kan mennesket have en fri vilje, når vi er mere eller mindre forprogrammerede af vores genetiske arv? 

Oplægsholder: Lone Frank og Hans Jørgensen Schanz 

Musikalsk indslag ved pianist Adam Møller Bjerrum