I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Christian III, den protestantiske højadel

  • Dato: 27-03-2017 - 27-03-2017
  • Tidspunkt: 19:30 - 21:30
  • Arrangør: Bornholms Provsti
  • Sted: Sct. Clemens Kirke
    Bedegadevej 1A3782 Klemensker
  • Kontaktperson: Provst Johannes Gregers Jensen
  • E-mail: bornholms.provsti@km.dk

Hvad Danmark gennemlevede i perioden 1523-37 var en revolution, en borgerkrig og en dybtgående omstrukturering af samfundet.

Med få undtagelser er de fleste i dag enige om at se reformationen i Danmark som en lykkelig begivenhed, og ser man på reformationens betydning for statsforvaltningen, er der næppe tvivl om, at den moderne danske retsstat gror gradvist frem gennem revolutionen i 1523, borgerkrigen 1533-36 og reformationen 1536-37.