I hele Danmark er reformationen blevet sat på dagsordenen gennem mere end 1000 forskellige arrangementer, koncerter, udstillinger og udgivelser, som tilsammen belyser begivenheden og dens konsekvenser.
I kalenderen kan du se en oversigt over de afholdt arrangementer.

Andagt og pilgrimsvandring

  • Dato: 10-06-2017 - 10-06-2017
  • Tidspunkt: 09:00 - 15:30
  • Arrangør: Frederikssund Provsti
  • Sted: Slangerup Kirke
    Strandstræde 23550 Slangerup
  • Kontaktperson: Caja Winterø
  • E-mail: cw@km.dk

Ved reformationens indførelse forsvandt de fleste middelalderinstitutioner, klostre osv. 

Pilgrimsruterne, som dækkede hele Europa og førte pilgrimme fra valfartssted til valfartssted, forsvandt imidlertid ikke fra ene dag til den anden. 

Det er i store træk muligt at rekonstruere vejene. I forbindelse med reformationsjubilæet arrangeres der tre pilgrimsvandringer i Frederikssunds provsti og omegn.

Denne pilgrimsvandring er den anden af de tre pilgrimsvandringer.

Denne vandring starter i Slangerup Kirke med andagt kl. 9. Derefter vandres fra Slangerup til Farum over Buresø, Bastrup borgruin og Lynge.

I Farum kirke vil sognepræst Jan Asmussen holde foredrag om katekismus-altertavlen, hvor der også vil være andagt og kaffe. Kl. 15.30 køres tilbage til Slangerup i bus. Vandreturen er på ca. 20 km.